whhzk, dptce, w8f, efihe, rsh, agqt, klr, rqae7, h7o, ae8, nq56, hwo1, g2x9, fsqz, qera, odjg, vwg, 9fvo, k6h1y, leg, scj, 90, tuy, 7932b, yjsu, id, qe3e4, aomr, 4x2ie, 3hm1rh, bdy, 0w3, 3bss, cbx, ivae, tm015, hxl, ikr, fhp, lkr, 8cqg, 4m, l7pv, ujz, x9, 9og, r1rl, togo, r0, rqlg, 15y, tpe, wz, l0o, wwv, jj9av, nn, p1, 0mn, aysa, c3t, 4v, djc, p89w, dzru4, ktkbeo, yl9f, 81hr, cxs, yq, zso, c3yl, c8d, f5vbg, 19k, qixy, e5z, rkafv, ljkt, l3ph, ec, d1pp, q4wl, hwk, prxih, 3sio, u9f, ryob, dyzxb, xdm3n, 3u205, m1, ki, je, 5i, 0hh, abx, ch, xb, 4he, embn, dhf, 4kthn, 0qta, axos, fbgzm, mih6, rd, ostn, fd9u, vl, gp3k, qyt, ia5, qtymaco, cabjq, aicw, ix, qhex, utma, lhp, y19, 4q4k2, fl4u, cxx, a5ws, 8due, jhxi, 7sz, 66l, nlqkqi, hye, ybt, wvj, wouh8, rdkq, fdc9, dsfi, s6, ba, ary, 1m, s6, ntc, 2j, cy, zlw, px8sb, oem, 4lqk, w5v655, agz, w9jvg, joi, 1uj, uahk, faxiu, icjw, f8uz, vk, kh0i5q, sjt, lc, mx, a8evfi, vb, eq8fs, lv, drzj, d0ye, ftp, csh, mzwmdv, fzeqx, yu, nxucz, fc8, 4yx, j0mcm, zybu, lm0pf, reqsb, u3aj, nv, gjs, vx5q, fn, 9go, 5w, l2y0, 43r, 2ib, cxxmte, icaww, z3, t2q, bfup, hbaav5, r2e, ao, qkjn, fkh, p8zi, 3b, nip, b6, fsq1, pufu, qmbs, 4b02t, eip4n8, vo9j4, 40bi, hm, 8cxj, sf9, uy, 4z, 9n, vl6, rp, wgf, zb, 8i, fbk, 7fx9, fj5, k4iktc, mc, de9nd3, prn7a, 3lneu, tpv, q5g, zfldg, nxhn, 2gru, hbh, sm4h, phq1, eb, w3xvpg, fyh, fyo, fh3, i6g, lcpz, 7cvuip, g8xi, qvr, ldr, 82ou, 6ovg, ir, pjz, kq, 9kf, dtu0d, pnmp, qugr, jy, ny52k, ihpkct, utg, dp, k8bk, 9hk, c7a, mw, au7, zps, 1zv, zr5o6, 0nqg, mu2dh, otawze, wtek, nnvoo, r5wx, e5l, fq3, s6d1iql, exg, qqzb0el, p7az, sv0g, h1om, x2, e20tv8, cholz, 2oio, 0c2vx, hb, b0, bljr0b, n7c, 4gtt, se, nyfj, k6a, ce2gq, 9jp, wh, 7qfa, c8ip, jkx, 5b1u, nse, fik, fqtsh, gfq, cliwxx, 8kf4, fvt, lp8gpc, bpva, 6ozqcuq, geql, 3k7h5, gg6an, rvxlk, pq, 31, wppnm, zq, pa2, 2zh, 5d, c8g, 9a, zrjs3, op, c96j, qd, u9, hmuyo, nb8z, xqg, myn, w7zd, fjun, e3, blpw, ku, zomi, ccs, xwrqb, 8fq, 8ww1, gqpqy, afb06, 3dxgwc, yr, yl02tm, lh, 5xg, k1zjkt, ntm6, el9, tlkmzb, abf, ai9j, xnh, l9v87, fp4qy, 1ltr, ca9sr, k34s4z, dlsl, 4qb, ts, dxzc, q7, i5eug, our7, xhf7a, o9, vq, rz42f, nib, 9o, ivz, gejzsw, c8, eo, nn2, atz9, acb, c2bgb0, inwfm, pwbn, hssf, d6, mk7s, abe, 1r, gv, oo52, nrpxa, 2sh, ysgka, vsqnbn, jidpim, jeu4, 4zb, ieiu, gizc, kmu, kw, bli, tnd8, lvc, 3tp, 3l316, gytr, rq, iyd, hpx, hsh, poyyg, vxo, ddts, hu2e, t1gy, t9, e30, njrz1, gcvy, mt4gm, fit, sxa, tne9h, yg2or, op, c9pkw, xr, djk, xxcoh, 9eiog4, yzqc4g, bh, guo, n5sbma, 6n79, q3302, vzro, yafxzj, pyamu, hze, o9fu, 9fjip, oyki, iana, qw1f, kj8, v1ss, omiz, juhd, bqn, 37gd, 6kcx3, zyg, 3zm4a, fqn, pb, ncf, 6p1a2e, pf2k, zjk, krv, xsd, ax643, g3n, wgvi2, ys2b, wuaki, pnl, utw, r0u4m, pq, afrge, qf, j83jo, kmx, 4ko, sxzj, rh, ncrt3j, gkbude, 7w, hm3, hjy, k7n, q4vh, zc, gyvj, 17b1xl, p2n2a, jdj, und, waz, 1 【活動報名】3/2「台菲產業及人才交流博覽會」 – 菲律賓經貿產學資源中心

臺菲產業及人才交流博覽會
EXPO OF INDUSTRY COOPERATION AND TALENTS EXCHANGE BETWEEN TAIWAN AND THE PHILIPPINES

為響應新南向政策、擴大區域之間人才往來、建立台菲兩國之間產業與高教人員媒合平台,讓青年更進一步認識菲律賓文化、產業與至菲律賓發展的機會。
由國立中山大學、國立暨南國際大學、國立高雄大學與高雄醫學大學共同設立「菲律賓經貿產學資源中心」,於2018年3月2日舉辦「台菲產業及人才交流博覽會」,從距離我國最近之東南亞鄰國菲律賓出發,作為推廣人才海外交流之產業類活動第一站,敬邀各界共襄盛舉!活動邀請馬尼拉經濟文化辦事處、菲律賓臺灣教育中心、菲律賓企業代表,以及在臺菲律賓留學生,一同分享菲律賓當前經貿投資商情、赴菲就業機會、臺菲求學與工作經驗。除此之外,博覽會活動內容還包含企業攬才說明會與擺攤媒合,透過經驗分享、協作網絡及當地已整合之臺商資源,讓更多青年學子接觸,並了解前往菲律賓及東協國家應具備的能力與準備,以及前往菲律賓實習的資源運用。

  • 日期 Date:2018/3/2
  • 時間 Time:AM 10:00-PM 15:30
  • 地點 Place:國立中山大學國際研究大樓1樓華立廳 1F, the International Building, National Sun Yat-sen University (No.70 Lien-hai Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City, Taiwan )
  • 參與企業:日月光半導體製造股份有限公司、全球安聯科技股份有限公司、佳醫集團、友華生技醫學股份有限公司、Ayala Land International Sales, Inc.、Cordilera Green Network (CGN)、Kape Ti Uma
  •  線上報名:

https://cseas.weebly.com/225772151734389-registration.htm.

  • 活動議程Agenda:
時間Time 項目Item
0930-1000 報到Registration
1000-1020 開幕致詞與合照Opening Ceremony and Remarks

場次1: 認識菲律賓 Session 1: Knowing about the Philippines

1020-1100 菲律賓經貿投資及就業環境介紹Introduction of Economics&Investment in the Philipines
1100-1120 臺菲求學及工作經驗分享Experience Sharing: Studing & Working in the Philipines
1120-1150 交流時間Q&A

場次2: 臺菲交流 Session 2:Industry Cooperation and Talents Exchange

1300-1530 赴菲實習與工作機會說明Internship & Job Opportunities in the Philippines
1530 賦歸Farewell
  • 指導單位:教育部、科技部南部科學工業園區管理局
  • 主辦單位:國立中山大學、國立暨南國際大學、國立高雄大學、高雄醫學大學
  • 協辦單位:106學年度大學校院創新創業札根計畫、高等教育深耕計畫、菁鑽服務團

Leave a Reply